Zveřejnění platného znění 2. výzvy LEADER na r. 2010, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.
Vyvěšeno 22.3.-16.4.2010

ico_pdf 2. výzva LEADER 2010 (418 kB)