Zveřejnění platného znění 3. výzvy LEADER na r. 2010, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.

Vyvěšeno 23.8.-10.9.2010

ico_pdf

Leader 3. výzva (160 kB)