Zveřejnění platného znění 4. výzvy LEADER na r. 2011, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.
Vyvěšeno 18.4.-13.5.2011.

ico_pdf Leader 4. výzva (156 kB)