Zveřejnění platného znění 5. výzvy LEADER na r. 2011, odsouhlaseného CP SZIF v Praze.
Vyvěšeno 15.8. – 9.9.2011.

ico_pdf Leader 5. výzva (178 kB)