Zveřejnění platného znění 8. výzvy programu LEADER na r. 2013.
Vyvěšeno 4.4.-3.5.2013.

ico_pdf Leader 8. výzva (754 kB)