Vánoční besídka

Svátek matek 2019

Vánoční besídka 2018

Sportovní odpoledne

Festival Pomalší 16.6.2018

Den řemesel 9.6.2018

Svátek matek 2018

Advent a vánoce 2017

Vánoční punčování – Polžov, sobota 2.12. od 14 hod.

Rozsvěcení vánočního stromu – Mokrý Lom, neděle 3.12. od 16 hod.

Vánoční besídka – Mokrý Lom, neděle 17.12. od 14 hod.

vanoce 2017

Svátek matek 2017

V neděli 14. května 2017 od 14:00 hodin se uskuteční v Kulturním domě Mokrý Lom tradiční besídka ke Svátku matek.Na prgramu je divadelní hra „O kohoutkovi a slepičce“, básně a písně.

matky-2017

Vánoční besídka 2016

vanoce-2016-pozvanka

Informace o ptačí chřipce

Vzhledem k aktuální nákazové situaci v Evropě, kdy došlo v posledních týdnech k výskytu několika desítek ohnisek vysocepatogenní ptačí chřipky, vytvořila Státní veterinární správa informační leták o ptačí chřipce pro veřejnost a především pro drobnochovatele drůbeže. Obsahuje základní informace o ptačí chřipce, klinické příznaky ptačí chřipky, zásady ochrany člověka před nákazou a především doporučení pro drobnochovatele drůbeže, která je nutné dodržovat jako preventivní opatření výskytu ptačí chřipky. Veškeré podrobné informace týkající se ptačí chřipky včetně nových ohnisek v Evropě jsou pravidelně aktualizovány na webu Státní veterinární správy.

ico_pdf Informační leták – ptačí chřipka (219 kB)

Rozsvěcení vánočního stromu

Obecní úřad oznamuje, že slavnostní rozsvěcení vánočního stromu se koná na 1. adventní neděli 27. listopadu 2016 od 16 hod. na mokřenské návsi.

Připraven bude skvělý punč. Přijďte všichni ochutnat!

Farmářské slavnosti

farmarske-slavnosti-20-8-2016

Kotlíkové dotace

kotlikove dotace 2016

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“ Zájemci
o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí na starost
a kteří zodpoví případné dotazy týkající se podání žádosti.

Pohádkový les 2015

V sobotu 28. června 2015 se za poněkud nepříznivého počasí konal další mokřenský „Pohádkový les“. Děti po celém lese potkávaly různé pohádkové postavy, které jim pomáhaly plnit nejrůznější úkoly. Za jejich splnění dostaly děti sladkou odměnu a nakonec i medaili. Nechyběl samozřejmě ani skákací hrad, dětské disco nebo pečení buřtů. I přes počáteční deštík se ale nakonec všechno vydařilo!

Fotogalerie z akce:

Očkování psů

Očkování psů proti vzteklině bude provádět MVDr. Václav Mrázek v sobotu 30. května 2015 takto:

v Mokrém Lomu od 10,20 do 10,45 hod.
v Lahuti od 10,50 do 11,00 hod.

Svátek matek 2015

V neděli 10. května 2015 od 15:00 hodin se uskutečnila v Kulturním domě Mokrý Lom tradiční besídka ke Svátku matek. Děti přednesly básničky a písně pro své maminky a babičky, a tak jim poděkovaly za vše, co pro ně dělaly a dělají. Také si tentokrát nacvičily operku „O Červené Karkulce“, která měla veliký úspěch. Následovalo jako obvykle posezení s občerstvením.

Pozvánka na besídku ke Svátku matek 2015

Video z besídky si můžete prohlédnout zde.

Fotogalerie z akce:

Vlajka pro Tibet

tibetska-vlajka

Obec Mokrý Lom se připojuje dne 10. března 2015 k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” a připomíná si tak  56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v letošním roce kampaň v ČR podpořilo 695 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace o akci a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách www.tibinfo.cz.
V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2015 si připomeneme 56. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně 80 000 Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech 1987-89 bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 120 Tibeťanů.
Moci aktivně chránit lidská práva ve své i jiných zemích je jednou z výsad doby, ve které žijeme. Oceňujeme, že z programů a zahraniční politiky předních českých politických stran zaznívá lidským právům jednoznačná podpora. Věříme, že Vaše rozhodnutí bude založeno na hodnotách a principech občanské demokratické společnosti, kde lidská práva nejsou podmíněna obchodními a ekonomickými zájmy, ale kde jsou naopak považována za základní a nezbytný prvek ve vztahu s ostatními zeměmi.

Vánoční besídka 2014

V neděli 21. prosince 2014 se konala od 15 hodin v Kulturním domě Mokrý Lom vánoční besídka. Zazněly koledy a vánoční písně, děti (včetně těch nejmenších) zahrály vánoční divadlo „Hra o narození Ježíška“. Po besídce následovalo tradiční vánoční posezení s punčem a vánočním cukrovím, které mokřenské hospodyňky jako vždy donesly k ochutnání.

ico_pdf Pozvánka na vánoční besídku (371 kB)

Záznam z besídky můžete na YouTube sledovat zde: vystoupení dětí a vánoční hra.

Fotogalerie z akce:

Videofilm Pomalší

Řeka Malše – Romantická kráska

Jako vánoční dárek vám všem uvádíme premiéru nového videofilmu „Řeka Malše – Romantická kráska“. Film byl vytvořen pro propagační potřeby SMO Pomalší a podíleli jste se na něm vy všichni, kteří se účastníte různých společenských, kulturních a sportovních akcí v celém mikroregionu Pomalší. Natočeno spolupráci se studiem FAKTOR TEAM. Poznejte i vy své Pomalší.

Film můžete shlédnout zde.

Traktory 2014

V sobotu 12. července 2014 proběhla tradiční jízda staré zemědělské techniky. Přes mírně uplakané počasí se sjelo hostoricky nejvíc strojů. Večer k tanci i poslechu hrály oblíbené „Brusné kotouče“.

Krátké reportážní video z akce je možné shlédnout zde.

Pohádkový les 2014

V sobotu 28. června 2014 proběhla na přivítání prázdnin zábavná akce pro děti pod názvem „Pohádkový les“. Děti se nejprve svezly na bryčce a pak po značené trase v lese potkávaly bytosti z pohádek a plnily zadané úkoly. Za splnění dostávaly odměny, v cíli si mohly zaskákat v nafukovacím hradu a opéct buřta. Účastnilo se téměř padesát odvážlivců a všem se odpoledne moc líbilo. Velký dík patří také všem pohádkovým bytostem!

Fotogalerie z akce:

Letní festival regionu Pomalší

Letní festival regionu Pomalší 2014

Svátek matek 2014

V neděli 11. května 2014 od 15 hodin se v Kulturním domě Mokrý Lom jako již tradičně uskutečnila besídka ke Svátku matek. Nejmenší děti si připravily pro své maminky a babičky Malou jarní pohádku, na programu byly i básně a píseň „O zrození“ v podání 1. mokrolomského pěveckého sboru. Všichni byli napjati, jak nejmenší generace herců zvládne své role; všechno dopadlo na jedničku a tak děti sklidily velké ovace. Po besídce dostaly všechny přítomné maminky i babičky kytičku a  následovalo posezení s občerstvením.

Pozvánka na besídku ke Svátku matek

Videozáznam z besídky můžete najít na YouYube: 1. část a 2. část.

Fotogalerie z akce:

Vlajka pro Tibet

tibetska-vlajka

Obec Mokrý Lom se rozhodnutím zastupitelstva obce 22/7 ze dne 18. 2. 2014 připojí dne 10. března 2014 k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” a připomene si tak 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v letošním roce kampaň v ČR podpořilo 571 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace o akci a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách www.tibinfo.cz.
V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně 80 000 Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech 1987-89 bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 120 Tibeťanů.
Moci aktivně chránit lidská práva ve své i jiných zemích je jednou z výsad doby, ve které žijeme. Oceňujeme, že z programů a zahraniční politiky předních českých politických stran zaznívá lidským právům jednoznačná podpora. Věříme, že Vaše rozhodnutí bude založeno na hodnotách a principech občanské demokratické společnosti, kde lidská práva nejsou podmíněna obchodními a ekonomickými zájmy, ale kde jsou naopak považována za základní a nezbytný prvek ve vztahu s ostatními zeměmi.

Koleda v Polžově 2.3.2014

masopust 2014

Tříkrálová sbírka 2014

Při Tříkrálové sbírce, která proběhla v sobotu 4. ledna 2014, bylo v naší obci vybráno 4 340 Kč. Výtěžek bude věnován Charitě Kaplice, kteá realizuje své projekty i v jiných obcích, např, ve Velešíně.

Beseda s J. Havlíkem o Nepálu

havlik_beseda_ml

Živý Betlém 2013

Živý Betlém v Mokrém Lomu proběhl v sobotu 21.12.2013 od 14 hod.
Celý program začínal letos před usedlostí č.p. 8 („U Švepšů“) a díky krásnému počasí měl úžasnou atmosféru, ještě prohloubeuou účastí živých zvířecích herců. V hostinci rozdávali betlémští hospodští tradiční punč, ale pro Josefa s Marií místo neměli… Ježíšek se tak opět narodil ve stáji za Betlémem, kam se mu přišli poklonit pastýři i prostí betlémští obyvatelé. A nakonec přijeli i tři králové na koních!

Po skončení následovalo tradiční vánoční posezení v Kulturním domě.

ico_pdf Pozvánka na Živý Betlém 2013 (234 kB)

Záznam najdete na YouTube zde (odkaz se otevře v novém okně).

Fotogalerie z akce:

Svátek matek 2013

V neděli 12. května 2013, v den Svátku matek, se od 15 hodin uskutečnila tradiční besídka v Kulturním domě Mokrý Lom. Na programu byly básně v podání dětí a písně, které přednesl Mokrolomský smíšení sbor s doprovodným orchestrem. Vyvrcholením bylo jako vždy pohádkové divadelní představení, tentokrát „O dvanácti měsíčkách“. I přes nízký věk herců se divadlo krásně povedlo, všichni se dobře pobavili. Na závěr všechny přítomné maminky i babičky dostaly od dětí kytičku a samozřejmě nesmělo chybět přátelské posezení nad malým občerstvením.

Svátek matek 2013

Záznam z besídky najdete na YouTube (otevře se v novém okně) zde:
1. část (básně a písně) a 2. část (divadlo).

Fotogalerie z akce:

Koleda v Polžově 2013

V neděli 10. února 2013 se v Polžově konal staročeský masopust – slaměná koleda. Začátek masopustu byl v Sedle v 9:00 hod., příjezd koledy s doprovodem Mladé kapely do Polžova následoval asi o 3/4 hodiny později. Po povolení koledy starostou obce již následovalo vše, jak má – podle dobré tradice, podpořeno drobným, ale vytrvalým sněžením.

Setkání obou koled na návsi v Sedle následovalo ve 13:30 hodin, samozřejmě v duchu tradic doudlebského masopustu.

Fotogalerie z akce:

Živý Betlém 2012

Tradiční vánoční setkání se v letošním roce uskutečnilo v trochu pozměněné podobě.
V sobotu 22. prosince 2012
proběhl na hrázi Nového rybníka od 15:00 hod. ŽIVÝ BETLÉM.
Malí i velcí se převlékli do kostýmů a spolu se všemi příchozími si zahráli na Betlém před 2012 lety. V betlémské hospodě si dali punč nebo čaj a pak se nechali vtáhnout do příběhu o narození Mesiáše.
Po představení následovalo obvyklé posezení v Kulturním domě s domácím vánočním cukrovím.

Záznam Živého Betléma na YouTube najdete zde (odkaz se otevře v novém okně).

ico_pdf Pozvánka na Živý Betlém (177 kB)

Fotogalerie:

650 let obce Mokrý Lom

V roce 2012 uplynulo 650 let od první zmínky o obci Mokrý Lom – roku 1362 byl poddanský výnos z osady dán do zástavy Bohuslavu z Mirkovic. Toto výročí jsme oslavili v sobotu 8. září 2012.

PODROBNÝ PROGRAM OSLAV:

10:00 hod.    ZAHÁJENÍ, BOHOSLUŽBA na hrázi rybníka – slouží P. Martin Bětuňák, doprovází svatojánský chrámový sbor

od 11:00 hod.    RYBÁŘSKÝ DEN na Novém rybníce (úlovky, mající míru dle Rybářského řádu, je možné si ponechat)
– zároveň na louce nd KD bude pro děti k dispozici skákací hrad
– k dispozici bude občerstvení (pivo, limo, káva..) v KD i na hřišti

11:00 hod.    NOHEJBALOVÝ TURNAJ O MOKŘENSKÝ POHÁR na hřišti

cca. 12:30 hod. GULÁŠ na hřišti (sponzorovaný Mysliveckým sdružením M. Lom)

15:00 hod.    SETKÁNÍ RODÁKŮ v Kulturním domě s malým občerstvením
(prosíme všechny, kteří mají fotografie vztahující se k historii obce, aby je přinesli k nahlédnutí)

od 17:00 hod.    PEČENÍ MASA na ohništi u hřiště
kdo by si chtěl na oheň přidat i svůj rybářský úlovek, má jedinečnou možnost

19:00 hod.    SPOLEČENSKÝ VEČER v Kulturním domě
K tanci i poslechu hraje KOCOUROVO KARTÁČ

ico_pdf 650 let – program oslav (116 kB)

Fotogalerie z akce:

Pohádkový les 2012

V sobotu 30. června 2012 byl pro děti ze širokého okolí v Mokrém Lomě uspořádán Pohádkový les. Děti procházely lesem plným (hodných) bytostí a dostávaly odměny za rozličné úkoly. Na závěr je čekalo hašení z historické hasičské stříkačky a samozřejmě občerstvení. Dík hezkému počasí a především díky obrovskému nadšení všech účinkujících se akce vydařila, byla prostě „SUPER“. Věříme, že se založila nová tradice a příští ročník se setká s ještě větším ohlasem rodičů a dětí.

Fotogalerie z akce:

Besídka ke Dni matek 2012

V neděli 13. května 2012 od 14 hodin proběhla v Kulturním domě tradiční besídka ke svátku matek. Mokřenské děti (od malých až po dospělé) si pro své maminky a babičky připravily pásmo z písní a básní a také nacvičily divadelní představení „O třech přadlenách“, které se velice vydařilo. Součástí besídky bylo jako vždy rozdávání květin všech maminkám a posezení u malého občerstvení.

Fotogalerie z akce:

Beseda nad kronikou 2012

Ve čtvrtek 10. května 2012 proběhla v Kulturním domě Mokrý Lom beseda nad kronikou obce. Kronikářka paní Marie Mlejnková vyprávěla zajímavosti z historii obce – od prvních zmínek v r. 1362 až do současnosti. Pro velký zájem všech účastníků bylo domluveno, že v zimních měsících bude tato tradice pokračovat.

Koleda v Polžově 2012

V neděli 19. února 2012 se v Polžově koná staročeský masopust – slaměná koleda. Začátek masopustu je v Sedle v 9:00 hod., příjezd koledy do Polžova v cca. 9:30 hod. Setkání obou koled je na návsi v Sedle přibližně ve 13:30 hodin. Večer následuje masopustní zábava v Sedle „U Kocoura“.

Vánoční besídka 2011

V neděli 18. prosince 2011 se konala od 14 hodin tradiční vánoční besídka v Kulturním domě Mokrý Lom. Děti si letos připravily vystoupení s překvapením, kterým bylo předtočení částí vánoční hry „Vánoční zprávy“ na videokameru. Součástí besídky bylo samozřejmě i posezení u vánočního punče a domácího cukroví, kterým se jako vždy mokřenské hospodyňky pochlubily.

ico_pdf Pozvánka na vánoční besídku 18.12.2011 (92 kB)

Několik fotografií z akce:

Besídka ke Dni matek 2011

V neděli 8. května 2011 proběhla tradiční besídka ke Dni matek – svátku všech maminek, babiček, prababiček atd. O program se postaraly nejen děti svými básnočkami a hudebním vystoupením, ale pod mottem „Matky sobě“ 🙂 i 1. mokrolomský ženský sbor. Vyvrcholením celé besídky byla divadelní hra na motivy Jana Wericha „Královna Koloběžka“. Po besídce jako vždy následovalo poděkování všem maminkám s kytičkou a sousedské posezení u čaje, kávy a zákusků.

Fotogalerie z besídky:

Koleda v Polžově 2011

V neděli 6. března 2011 dopoledne proběhl v Polžově opět staročeský masopust – tentokrát jako růžičková koleda. Před rokem obnovená tradice letos opět pokračovala, tentokrát v podání svobodných mládenců. Po povolení koledy starostou obce na návsi před kapličkou udělali koledníci kolečko nejdříve panu starostovi a potom i všem hospodyním, hospodářům a kamarádům. Všichni také byli pozváni do věnečku – večer v hospodě „U Kocoura“.

Setkání růžičkové a slaměné koledy bylo v 13:30 hod. na návsi v Sedle.

Fotogalerie z koledy:

Vánoční besídka 2010

Vánoční besídka se v letošním roce uskutečnila v neděli 19. prosince od 14:00 hod. Na programu byla divadelní hra „První vánoce“, básničky a hudební vystoupení – jak dětí, tak 1. mokrolomského komorního souboru. Součástí besídky bylo samozřejmě i sousedské posezení u vánočního punče a domácího cukroví, které jako vždy přinesla každá hospodyňka na ochutnávku 🙂

ico_pdf Pozvánka na vánoční besídku (170 kB)

[nggallery id=17]

Mikuláš 2010

[nggallery id=16]

Třídění odpadu

CO PATŘÍ DO KTERÉ NÁDOBY?

ŽLUTÁ – PLASTY

PET LÁHVE (sešlápnuté!)
PLASTOVÉ OBALY (nesmí být od barev, ředidel atd.)
NÁPOJOVÉ KARTONY (TetraPak – mléko, džusy atd., smáčknuté!)
IGELIT (neznečištěný)

MODRÁ – PAPÍR

KARTONOVÉ KRABICE (rozebrané, jinak zabírají místo!)
NOVINY A ČASOPISY
OBALOVÝ A KANCELÁŘSKÝ PAPÍR (nesmí být mastný nebo jinak znečištěný)

ZELENÁ – SKLO

BÍLÉ I BAREVNÉ SKLO (nesmí být od barev, ředidel atd.)

MASTNÉ A JINAK ZNEČIŠTĚNÉ OBALY PATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU (popelnice, kontejner). OBALY OD BAREV, ŘEDIDEL A JINÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK JSOU NEBEZPEČNÝ ODPAD, KTERÝ JE ODVÁŽEN 2x ROČNĚ PŘI MOBILNÍM SVOZU.

ico_pdf Pokyny k třídění odpadu – leták k tisku (26 kB)

Traktory 2010

Tradiční „traktory“ neboli další ročník jízdy staré zemědělské techniky proběhl za krásného počasí v sobotu 26. června 2010. Jízda proběhla po obvyklé trase, byla tentorát zpestřena pěším výletem na hrad Velešín. Večer zahrály pro účastníky již tradičně vynikající Brusné kotuče v KD Mokrý Lom.

Fotogalerie z akce:

[nggallery id=15]

Besídka ke Dni matek

V neděli 9. května 2010 se v Kulturním domě uskutečnila tradiční besídka ke Dni matek, kterou si již 10 let chystají děti pro své maminky, babičky i ostatní návštěvníky. Na programu, stylizovaném do doby našich (pra)babiček, doby swingu a jazzu, byly nejen básničky a písně v podání dětí, ale i písně Jaroslava Ježka a jazz. Besídka vyvrcholila divadelní hrou „O princezně solimánské“. Jako vždy následovalo i malé občerstvení a posezení.

ico_pdf Pozvánka na Den matek 2010 (52 kB)

Fotogalerie z akce:

[nggallery id=14]

Konec analogového TV vysílání

digitalne.tv

Dne 30.6.2010 končí analogové vysílání TV signálu z vysílače Kleť. Pro další příjem TV vysílání je možno zůstat u zemského (přes anténu) digitálního televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu nebo po kliknutí na banner, který Vás přesměruje na server digitalne.tv.

ico_word Informace o konci analogového TV vysílání (66 kB)

Koleda v Polžově 2010

V neděli 14. února 2010 proběhla v Polžově po letech tradiční doudlebská slaměná koleda. Kolednící ze  sousední obce Sedlo si nejprve vyžádali povolení od trosty zdejší počestné obce a pak každému zatančili kolečko a pozvali ho do věnečku, jak se sluší a patří.

Fotogalerie z akce:

[nggallery id=13]

Tříkrálová sbírka 2010

V naší obci bylo při Tříkrálové sbírce dne 9.1.2010 vybráno celkem 4 229 Kč.

Peníze z letošní sbírky jsou určeny na pomoc do zahraničí, především do Indie, a na vybavení nízkoprahového zařízení ve Velešíně, které provozuje Městská charita.

My tři králové jdeme k vám...

Vánoční besídka 2009

Tradiční vánoční besídka se uskutečnila o poslední adventní neděli dne 20. prosince 2009 ve 14:00 hodin v kulturním domě. Na programu bylo vánoční pásmo dětí, zpěv koled v podání „Prvního mokrolomského ženského orchestru“ a divadelní hra „Dítě vánoc“.  Součástí besídky bylo jako vždy i posezení u punče a domácího vánočního cukroví.

Fotogalerie z akce:

[nggallery id=12]

Výročí hasičů

Oslava k výročí 110 let od založení hasičského sboru v obci Selce byla uspořádána 15. srpna 2009. Hasiči z Mokrého Lomu přijeli na staré obecní stříkačce tažené koňmi. Po nástupu sboru a ukázce historické i moderní techniky proběhla slavnostní schůze s vyznamenáním zasloužilých členů.

Fotogalerie z akce:

[nggallery id=11]

Tradiční „traktory“

Jízda staré zemědělské techniky, která se v Mokrém Lomě pořádá již tradičně, se letos konala v sobotu 18. července za poměrně deštivého počasí. Zakončení celé akce, které proběhlo v Kulturním domě Mokrý Lom od 20:00 hodin, se díky již klasicky vynikajícím Brusným kotoučům vydařilo lépe :-).

Několik fotek z akce:

[nggallery id=10]

Besídka ke Dni matek

Obecní úřad Mokrý Lom srdečně zve všechny občany na besídku ke Dni matek, která se koná v Kulturním domě v neděli 10. května 2009 od 15:00 hod. Na programu je pohádka „O Sněhurce“, vystoupení dětí a samozřejmě malé občerstvení.
ico_pdf Pozvánka na Svátek matek (281 kB)

Několik fotek z besídky:

[nggallery id=9]

Nabídka zaměstnání

Hotel „Klor“ v Doudlebech u Č. Budějovic hledá všestrannou provozní.
ico_pdf Celý text inzerátu (174 kB)

Nové stránky

Vítejte na nových stránkách Obce Mokrý Lom, které byly zřízeny v dubnu 2009 a spolufinancovány z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.