Návrh rozpočtu obce na r. 2021

Návrh rozpočtu obce na r. 2021 (27 kB)

Vyvěšeno 27.11.-15.12.2020

Rozpočet SMO na r. 2021

 

Návrh rozpočtu:
SMO návrh rozpočtu 2021 (199 kB)

SMO návrh rozp. výhledu n r. 2022-24 (184 kB)

Vyvěšeno 26.11.-15.12.2020

Informace k nouzovému stavu

Vláda ČR vyhlásila s platností od 5.10.2020 nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 a další návazná opatření, s omezením svobody pohybu od 22.10 2020.

Místní lidová knihovna Mokrý Lom je uzavřena.

V Kulturním domě není možno pořádat hromadné akce.

Sběrný dvůr je otevřen v běžnou otevírací dobu.

Úřední hodiny obecního úřadu jsou omezeny za podmínek stanovených MV ČR, tj. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem a přísné dodržování veškerých hygienických nařízení (rozestupy 2 m, zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou).

Využijte proto přednostně možnosti e-podatelny (podatelna@mokrylom.cz) nebo můžete v nutných případech telefonicky kontaktovat starostu obce ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Pokud by se senioři nebo občané v karanténě ocitli v situaci, že jim nikdo z příbuzných nebo sousedů nemůže obstarat nezbytné nákupy nebo péči o domácí zvířata, mohou se obrátit na předsedu sociálního výboru MUDr. Jaroslava Kursu (tel. 723 772 602) nebo starostu ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Veřejná vyhláška MZe – kůrovec

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna lesního zákona (259 kB)

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna 27.7.2020 (247 kB)

Příloha č. 1 (2 MB)

Vyvěšeno 6.4.2020 – 31.12.2022

Změna provozní doby sběrného dvora

Od 1.7.2020 je provozní doba sběrného dvora

PONDĚLÍ 16-18 hod. v těchto týdnech:

  • letní období (březen-říjen) 1x za 14 dnů v lichý kalendářní týden
  • zimní období (listopad–únor) každé 1. pondělí v měsíci
  • v nutných případech lze po domluvě i individuálně

Závěrečný účet obce za r. 2019

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2019.
Návrh vyvěšen 31.5.-16.6.2020.

Závěrečný účet obce za r. 2019 (64 kB) – zveřejněn dne 17.6.2020

Účetní závěrka obce za r. 2019 (64 kB)

Přílohy (7 MB)

SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Zveřejněno 24.4.2020

Záv. účet SMO Pomalší za r. 2019

SMO Pomalší zveřejňuje Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2019.
Vyvěšeno 18.6.2020

Závěrečný účet SMO Pomalší zaa r. 2019 (440 kB)

SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO za r. 2019.
Vyvěšeno 16.4.-4.5.2020

Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2019 (328 kB)

SMO Záv. zprávaz přezkumu hospodaření za r. 2019 (3 MB)

SMO Sestava Fin212 za 2019-12 (265 kB)

SMO Předvaha 2019 (204 kB)

SMO Rozvaha 2019-12 (152 kB)

SMO Výkaz zisku a ztráty 2019 (107 kB)

Provozní řád vodovodu – dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 9. zasedání dne 18.2.2020 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2020.

Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2020 (82 kB)

Rybářský řád

Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecních rybnících v obci Mokrý Lom. Rybářská sezóna začíná 1.4. a končí 31.10.

ico_pdf Rybářský řád (34 kB)

Od 25. do 28.8.2016 povoluje Obecní úřad přisvojení ryb o délce přesahující 48 cm.

Poplatky v r. 2020

Poplatky je možno uhradit 20. a 27. ledna 2020 (pondělí) na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Rozpočet roku 2020

Rozpočet obce na r. 2020, schválená rozpočtová opatřenína r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Změny vyvážení odpadu od r. 2020

Vážení občané! Jak jistě víte, u poplatků za likvidaci odpadů bude v příštích letech docházet k jejich razantnímu navyšování. Aby občané obce Mokrý Lom pociťovali tyto změny co nejméně, dochází od r. 2020 k větší podpoře třídění odpadu a tím také ke snížení objemu směsného komunálního odpadu.
Občanům, kteří platí za popelnici na komunální odpad, obec ZDARMA zapůjčí modrou popelnici na třídění papíru a žlutou popelnici na třídění plastů, každou o objemu 240 l. Občané pouze podepíší s obcí smlouvu o výpůjčce a budou třídit papír a plasty, které budou vyváženy 1x za měsíc.
Komunální odpad nadále nebude vyvážen 1x týdně jako dosud, ale pouze 1x za 2 týdny; v prodeji tak budou známky na 26 vývozů (1x za 14 dnů) nebo na 13 vývozů (1x měsíčně). Pokud by to někomu nedostačovalo, musí používat 2 popelnice na komunální odpad a koupit si tak 2 známky – tu druhou buď na celý rok nebo jen na zimní období (říjen – březen).
Jedlé tuky, které se od r. 2020 také sbírají, je možno v uzavřené nádobě položit na popelnici při svozu komunálního odpadu. Svozová firma ji bude sbírat odděleně od ostatního odpadu.

Do popelnice na plasty:
• patří fólie, sáčky, plastové tašky, PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, polystyren atd.
nepatří obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Do popelnice na papír:
• patří časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, kancelářský papír, reklamní letáky, cokoliv z lepenky; bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku; nevadí ani papír s kancelářskými sponkami či obálky s fóliovými okénky (zpracovatelé si s nimi umí poradit); krabice prosím rozložte, nezaberou tolik místa
nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, použité dětské pleny, celé svazky knih (ty můžete vhazovat pouze bez vazby)

Popelnice na tříděný odpad si můžete vyzvednout u v novém sběrném dvoře u čističky každou sobotu od 9 do 11 hod.

Rozpis svozu odpadu v r. 2020 (60 kB)

Rozpočet SMO na r. 2020

Schválený rozpočet SMO Pomalší:

Rozpočet SMO na r. 2020 (202 kB)

 

Návrh rozpočtu:

Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2020 (125 kB)

Návrh střednědobého rozp. výhledu SMO Pomalší (113 kB)

Vyvěšeno 22.11.-16.12.2019

Přidělení dotace z OPŽP

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

 žadatel: Obec Mokrý Lom

název projektu: Sběrný dvůr Mokrý Lom

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007659

popis projektu: Předmětem projektu bude dodávka kontejnerů a nádob, mobilního EKO skladu, skladového kontejneru, kamery, vybavení  a  stavební práce

celkové zdroje: 1 543 642,98 Kč

celkové způsobilé výdaje –  1 412 114,82 Kč

příspěvek Unie – 1 200 297,59 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (598 kB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.