SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Zveřejněno 9.5.2019

Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného

Obec Mokrý Lom jako vlastník a provozovatel vodovodu Mokrý Lom zveřejňuje porovnání výpočtu ceny vodného a stočného za r. 2018.
Zveřejněno 1.5.-1.6.2019

Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného 2018 (213 kB)

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2019 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 29.4.-1.6.2019

Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2019 (80 kB)

Volby do Evrop. parlamentu

Termín konání voleb do Evropského parlamentu byl prezidentem republiky stanoven na 24.-25.5.2019.

Volby do EP 2019 – informace o volebních okrscích (37 kB)

Oznámení o datu a místě konání voleb do EP (57 kB)

Veřejná vyhláška MZe – kůrovec

Veřejná vyhláška – opatření obec. povahy – změna lesního zákona (210 kB)

Zveřejněno 8.4.2019 – 31.12.2022

Závěrečný účet SMO 2018

Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2018 (341 kB)

Zveřejněno 1.4.2019

Rekonstrukce mostu Římov

Jízdní řád veřejné dopravy

Vzhledem k uzavírce mostu ev.č. 155-007 u Římova v termínu 18.3.-25.8.2019 budou změněny trasy spojů linek 320130 a 320200.

Autobusy budou primárně jezdit z Ločenic přes Velešín, ale vzhledem k zajištění minimální obslužnosti do práce, škol z obcí Mokrý Lom a Branišovice (tj. pouze ve všední dny) budou ranní a odpolední spoje jezdit přes Komařice – kde nahradí stávající spoje linky 320120. Změna trasy nebude mít vliv na obvyklou výši jízdného.

Souhrnný jízdní řád linek 320120, 320130, 320200 (33kB)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – Rekonstrukce mostu Římov (359 kB)

Vyvěšeno 28.2.-16.3.2019

 

Poplatky v r. 2019

Poplatky je možno uhradit 21. a 28. ledna 2018 (pondělí) na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 52x – 2 200 Kč za 1 popelnici
• svoz 42x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál
800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Poplatek za úžívání veřejného prostranství, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – vz Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Rozpočet SMO 2019

Svazek měst a obcí Pomalší schválil na svém zasedání dne 11.12.2018 rozpočet na r. 2019 a výhled rozpočtu do r. 2022.

Rozpočet SMO Pomalší r. 2019 (321 kB)

Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší do r. 2022 (224 kB)

Rozpočet roku 2019

Rozpočet obce na r. 2019, schválená rozpočtová opatřenína r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Přidělení dotace z OPŽP

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

 žadatel: Obec Mokrý Lom

název projektu: Sběrný dvůr Mokrý Lom

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007659

popis projektu: Předmětem projektu bude dodávka kontejnerů a nádob, mobilního EKO skladu, skladového kontejneru, kamery, vybavení  a  stavební práce

celkové zdroje: 1 543 642,98 Kč

celkové způsobilé výdaje –  1 412 114,82 Kč

příspěvek Unie – 1 200 297,59 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Závěrečný účet obce za r. 2017

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2017.
Návrh vyvěšen 25.5.-12.6.2018.
Schválený závěrečný účet vyvěšen od 13.6.2018.

Závěrečný účet obce za r. 2017 (565 kB)

Přílohy k závěreč. účtu obce za r. 2017 (3,06 MB)

Účetní závěrka obce za r. 2017 (5,84 MB)

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (598 kB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.