Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2017

SMO Pomalší zveřejňuje  Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za r. 2017 (1,17 MB).
Vyvěšeno 25.4. – 12.5.2018

 

Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška o zveřejnění předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitostí na r. 2018 (vydal Finanční úřad pro Jč. kraj).
Vyvěšeno 25.4.-1.6.2018

Veřejná vyhláška – informace k dani z nemovitostí na r. 2018 (66 kB)

SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Vyvěšeno 23.4.2018

Poplatky v r. 2018

Poplatky je možno uhradit v lednu každé pondělí na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 42x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál
800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Poplatek za úžívání veřejného prostranství, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – vz Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Svoz odpadu 2018

V r. 2018 zůstává svozovým dnem pro svoz komunálního odpadu ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán 2018 (120 kB)

Rozpočet roku 2018

Rozpočet obce na r. 2018, schválená rozpočtová opatřenína r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Rozpočet SMO na r. 2018

Svazek měst a obcí Pomalší schválil na svém zasedání dne 7.12.2017 rozpočet na r. 2018.
Vyvěšeno od 8.12.2017

ico_pdf Rozpočet SMO Pomalší na r. 2018 (341 kB)

ico_pdf Rozpočt. výhled SMO Pomalší do r. 2021 (1,13 MB)

ico_pdf SMO Pomalší rozp. změny (288 kB)

Závěrečný účet obce za r. 2016

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2016.
Návrh vyvěšen 26.5.-13.6.2017.
Schválený účet vyvěšen od 14.6.2017.

ico_pdfZávěrečný účet obce za r. 2016 (314 kB)

ico_pdf Přílohy k závěreč. účtu obce za r. 2016 (3,90 MB)

ico_pdf Přílohy účetní závěrky za r. 2016 (5,47 MB)

SMO zveřejnění smlouvy

ico_pdf Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2,04 MB)

Vyvěšeno 3.4.-24.4.2017

Závěrečný účet SMO Pomalší

SMO Pomalší zveřejňuje závěrečný účet za r. 2016.
Vyvěšeno 22.3.-10.4.2017

ico_pdf Závěrečný účet SMO za r. 2016 (882 kB)

ico_pdf Zpráva o výsledku přezkumu (3,40 MB)

ico_pdf Výkaz FIN 2-12 SMO 2016 (3,08 MB)

ico_pdf Předvaha SMO 2016 (867 kB)

ico_pdf Rozvaha SMO 2016 (1,33 MB)

ico_pdf Výkaz zisku a ztráty SMO 2016 (787 kB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.