Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 6. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Závěrečný účet obce za r. 2016
3.    Účetní závěrka za r. 2016
4.    Smlouva o koupi pozemku p.č. 3405 (14 m2)
5.    Směna pozemků – lesní cesta směrem do Sv. Jána
6.    Žádost o příspěvek – Linka bezpečí
7.    Dětské hřiště
8.    Informace z výborů
9.    Informace z obecního úřadu
10.    Různé

Závěrečný účet obce za r. 2016

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2016.
Návrh vyvěšen 26.5.-13.6.2017.

ico_pdfZávěrečný účet obce za r. 2016 (314 kB)

ico_pdf Přílohy k závěreč. účtu obce za r. 2016 (3,90 MB)

ico_pdf Přílohy účetní závěrky za r. 2016 (5,47 MB)

Veřejné projednání návrhu ÚP

Obecní úřad Mokrý Lom zveřejňuje Veřejnou vyhlášku: Územní plán Mokrý Lom - opakované veřejné projednání o upravených částech návrhu. Toto veřejné projednání proběhne 26. června 2017 od 17 hod. v sále OÚ.

Dále je zveřejněn kompletní upravený návrh územního plánu.

Vyvěšeno: 19.5.2017
Svěšeno:  10.7.2017

ico_pdf Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP (202 kB)

ico_pdf Návrh ÚP - textová část (982 kB)

ico_pdf Návrh ÚP - hlavní výkres (624 kB)

ico_pdf Návrh ÚP - základní členění (451 kB)

ico_pdf Návrh ÚP - širší vztahy (1,7 MB)

ico_pdf Návrh ÚP - koordinační výkres (3,3 MB)

ico_pdf Návrh ÚP - zábory (627 kB)

Provozní řád vodovodu - dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 18. zasedání dne 4.4.2017 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2017.

ico_pdf Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2017 (78 kB)

Rybářský řád

Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecních rybnících v obci Mokrý Lom. Rybářská sezóna začíná 1.4. a končí 31.10.

ico_pdf Rybářský řád (34 kB)

Od 25. do 28.8.2016 povoluje Obecní úřad přisvojení ryb o délce přesahující 48 cm.

SMO zveřejnění smlouvy

ico_pdf Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2,04 MB)

Vyvěšeno 3.4.-24.4.2017

Závěrečný účet SMO Pomalší

SMO Pomalší zveřejňuje závěrečný účet za r. 2016.
Vyvěšeno 22.3.-10.4.2017

ico_pdf Závěrečný účet SMO za r. 2016 (882 kB)

ico_pdf Zpráva o výsledku přezkumu (3,40 MB)

ico_pdf Výkaz FIN 2-12 SMO 2016 (3,08 MB)

ico_pdf Předvaha SMO 2016 (867 kB)

ico_pdf Rozvaha SMO 2016 (1,33 MB)

ico_pdf Výkaz zisku a ztráty SMO 2016 (787 kB)

Svoz odpadu 2017

V r. 2017 zůstává svozovým dnem pro svoz komunálního odpadu ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán 2017 (82 kB)

Poplatky v r. 2017

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 13.12.2016 byla pro rok 2017 stanovena výše poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 250 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x - 850 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné (splatné nejpozději do konce kalendářního roku)
•    dospělí občané (k 1.1.2017), přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Závěrečný účet obce za r. 2015

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2015.
Vyvěšeno 18.3.-5.4.2016, dále od 23.3.2017

ico_pdf Závěrečný účet obce za r. 2015 (60 kB)

ico_pdf Přílohy k záv. účtu obce za r. 2015 (3,83 MB)

ico_pdf Příloha účetní závěrky obce za r. 2015 (4,69 MB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.