Rozpočet SMO na r. 2019

Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2019 a návrh střednědobého výhledu rzpočtu SMO do r. 2022
Vyvěšeno 21.11.-10.12.2018

Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2019 (313 kB)

Návrh střednědob. rozp. výhledu SMO Pomalší do r. 2022 (238 kB)

Organizační struktura obce

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Mokrý Lom dne 29. října 2018 bylo zvoleno vedení obce pro další období.
Všechny funkce byly určeny jako neuvolněné.

Starosta: Martin Ehrlich
Místostarosta: Václav Mojžíš
Finanční výbor: Dušana Brehovská, předseda; Anna Vebrová, Martina Vlková
Kontrolní výbor: Pavel Vlk, předseda; Martin Cvrček, Jan Zeman
Kulturní a sociální výbor: Jaroslav Kursa
Technický výbor: Petr Dychtl
Výbor pro životní prostředí: Miroslav Brůžek

Komise pro správu vodovodu: Pavel Vlk
Komise pro správu obecních lesů: Jiří Borovka

Přidělení dotace z OPŽP

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

 žadatel: Obec Mokrý Lom

název projektu: Sběrný dvůr Mokrý Lom

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007659

popis projektu: Předmětem projektu bude dodávka kontejnerů a nádob, mobilního EKO skladu, skladového kontejneru, kamery, vybavení  a  stavební práce

celkové zdroje: 1 543 642,98 Kč

celkové způsobilé výdaje –  1 412 114,82 Kč

příspěvek Unie – 1 200 297,59 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

Závěrečný účet obce za r. 2017

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2017.
Návrh vyvěšen 25.5.-12.6.2018.
Schválený závěrečný účet vyvěšen od 13.6.2018.

Závěrečný účet obce za r. 2017 (565 kB)

Přílohy k závěreč. účtu obce za r. 2017 (3,06 MB)

Účetní závěrka obce za r. 2017 (5,84 MB)

 

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (598 kB)

SMO zveřejnění smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2 MB)

Vyvěšeno 23.4.2018

Poplatky v r. 2018

Poplatky je možno uhradit v lednu každé pondělí na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 42x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x – 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál
800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Poplatek za úžívání veřejného prostranství, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – vz Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Svoz odpadu 2018

V r. 2018 zůstává svozovým dnem pro svoz komunálního odpadu ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán 2018 (120 kB)

Rozpočet roku 2018

Rozpočet obce na r. 2018, schválená rozpočtová opatřenína r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Rozpočet SMO na r. 2018

Svazek měst a obcí Pomalší schválil na svém zasedání dne 7.12.2017 rozpočet na r. 2018.
Vyvěšeno od 8.12.2017

ico_pdf Rozpočet SMO Pomalší na r. 2018 (341 kB)

ico_pdf Rozpočt. výhled SMO Pomalší do r. 2021 (1,13 MB)

ico_pdf SMO Pomalší rozp. změny (288 kB)

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.