Úřední deska

Rybářský řád

Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecních rybnících v obci Mokrý Lom. Rybářská sezóna začíná 1.4. a končí 31.10. Rybářský řád (34 kB) Od 25. do 28.8.2016 povoluje Obecní úřad přisvojení ryb o délce přesahující 48 cm. Vyvěšeno do 31. 10. 2022.

Poplatky v r. 2022

Preferovaným způsobem úhrady poplatků je platba na účet obce pod variabilním symbolem, který s platebními údaji každý plátce obdrží od účetní. Plátce poplatků se přijde přihlásit k platbě 31. ledna a 7. února 2022 (pondělí) na Obecním úřadě vždy od 17:00 do 19 hod. Pokud není schopen zaplatit převodem na účet, může zde uhradit platbu i hotově.   Poplatky za […]

Svoz odpadu v r. 2022

Svoz komunálního odpadu v naší obci probíhá i v r. 2022 vždy v pondělí v lichém týdnu. Svoz plastů a papíru bude opět ve středu 1x měsíčně, mimořádný svoz plastu bude 5. ledna 2022. Rozpis svozu odpadu v r. 2022 (90 kB) Kalendář se svozem KO 2022 (40 kB) Vyvěšeno do 31. 12. 2022.

Rozpočet SMO na r. 2022

Rozpočet SMO Pomalší na r. 2022 (197 kB) Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší na r. 2023-25 (186 kB) Vyvěšeno 13.12.2021 Návrh rozpočtu: Návrh rozpočtu SMO Pomalší na r. 2022 (196 kB) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMO Pomalší (186 kB) Vyvěšeno 22.11.2021

Přidělení dotace z OPŽP

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.  žadatel: Obec Mokrý Lom název projektu: Sběrný dvůr Mokrý Lom číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007659 popis projektu: Předmětem projektu bude dodávka kontejnerů a nádob, mobilního EKO skladu, skladového […]

Přesunout se na začátek