Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 6.2. 2018 od  18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
2.    Střednědobý výhled rozpočtu
3.    Vodovody obce
4.    Změna zákona o odpadech
5.    Vlajka pro Tibet
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu
8.    Různé

Volba prezidenta

Obec Mokrý Lom zveřejňuje následující informace k volbě prezidenta ČR, která se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. 2. kolo pak 26. a 27. ledna 2018:

ico_pdf Informace o počtu a sídle voleb. okrsků (38 kB)

ico_pdf Oznámení o době a místě konání voleb (46 kB)

Výsledky hlasování v naší obce najdete zde.

Poplatky v r. 2018

Poplatky je možno uhradit v lednu každé pondělí na Obecním úřadě od 17 hod. do 19 hod.
V dalším období se úhrada provádí u účetní pí. R. Mojžíšové, Mokrý Lom 17.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
• svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 42x – 2 000 Kč za 1 popelnici
• svoz 26x – 1 400 Kč za 1 popelnici
• svoz 13x - 850 Kč za 1 popelnici
• jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
• dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
• za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál
800 Kč

Poplatek za rekreační pobyt
5 Kč za každý započatý den

Poplatek za úžívání veřejného prostranství, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku - vz Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Svoz odpadu 2018

V r. 2018 zůstává svozovým dnem pro svoz komunálního odpadu ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán 2018 (120 kB)

Daň z nemovitých věcí v r. 2018

Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018.
Vyvěšeno 2.1.-1.4.2018.

ico_pdf Informace k dani z nemovitých věcí -2018 (110 kB)

Rozpočet roku 2018

Rozpočet obce na r. 2018, schválená rozpočtová opatřenína r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Rozpočet SMO na r. 2018

Svazek měst a obcí Pomalší schválil na svém zasedání dne 7.12.2017 rozpočet na r. 2018.
Vyvěšeno od 8.12.2017

ico_pdf Rozpočet SMO Pomalší na r. 2018 (341 kB)

Závěrečný účet obce za r. 2016

Závěrečný účet, účetní závěrka obce Mokrý Lom za r. 2016.
Návrh vyvěšen 26.5.-13.6.2017.
Schválený účet vyvěšen od 14.6.2017.

ico_pdfZávěrečný účet obce za r. 2016 (314 kB)

ico_pdf Přílohy k závěreč. účtu obce za r. 2016 (3,90 MB)

ico_pdf Přílohy účetní závěrky za r. 2016 (5,47 MB)

Provozní řád vodovodu - dodatek

Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 18. zasedání dne 4.4.2017 následující Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2017.

ico_pdf Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2017 (78 kB)

Rybářský řád

Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecních rybnících v obci Mokrý Lom. Rybářská sezóna začíná 1.4. a končí 31.10.

ico_pdf Rybářský řád (34 kB)

Od 25. do 28.8.2016 povoluje Obecní úřad přisvojení ryb o délce přesahující 48 cm.

SMO zveřejnění smlouvy

ico_pdf Smlouva o poskytnutí dotace mezi SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko (2,04 MB)

Vyvěšeno 3.4.-24.4.2017

Závěrečný účet SMO Pomalší

SMO Pomalší zveřejňuje závěrečný účet za r. 2016.
Vyvěšeno 22.3.-10.4.2017

ico_pdf Závěrečný účet SMO za r. 2016 (882 kB)

ico_pdf Zpráva o výsledku přezkumu (3,40 MB)

ico_pdf Výkaz FIN 2-12 SMO 2016 (3,08 MB)

ico_pdf Předvaha SMO 2016 (867 kB)

ico_pdf Rozvaha SMO 2016 (1,33 MB)

ico_pdf Výkaz zisku a ztráty SMO 2016 (787 kB)

Rozpočet roku 2017

Rozpočet obce na r. 2017, schválená rozpočtová opatřenína r. 2017, střednědobý výhled rozpočtu obce jsou přístupné zde.

Svoz odpadu 2017

V r. 2017 zůstává svozovým dnem pro svoz komunálního odpadu ČTVRTEK.

ico_pdf Svozový plán 2017 (82 kB)

Poplatky v r. 2017

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 13.12.2016 byla pro rok 2017 stanovena výše poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 2 000 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 250 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x - 850 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 100 Kč za 1 popelnici

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné (splatné nejpozději do konce kalendářního roku)
•    dospělí občané (k 1.1.2017), přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

    Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.