Vláda ČR vyhlásila s platností od 5.10.2020 nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 a další návazná opatření, s omezením svobody pohybu od 22.10 2020.

Místní lidová knihovna Mokrý Lom je od 18.12. opět zavřena.

V Kulturním domě není možno pořádat hromadné akce.

Sběrný dvůr je otevřen v běžnou otevírací dobu.

Úřední hodiny obecního úřadu jsou omezeny za podmínek stanovených MV ČR, tj. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem a přísné dodržování veškerých hygienických nařízení (rozestupy 2 m, zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou).

Využijte proto přednostně možnosti e-podatelny (podatelna@mokrylom.cz) nebo můžete v nutných případech telefonicky kontaktovat starostu obce ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Pokud by se senioři nebo občané v karanténě ocitli v situaci, že jim nikdo z příbuzných nebo sousedů nemůže obstarat nezbytné nákupy nebo péči o domácí zvířata, mohou se obrátit na předsedu sociálního výboru MUDr. Jaroslava Kursu (tel. 723 772 602) nebo starostu ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).