Informace k nouzovému stavu

Vláda ČR vyhlásila s platností od 27.2.2021 nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 a další návazná opatření. Lidé jsou povinni od 1.3.2021 na veřejně přístupných místech nosit chirurg. roušku nebo respirátor VŽDY i v zastavěném území obce (intravilánu), v extravilánu při kontaktu 2 a více osob z různých domácností na vzdálenost menší než 2 metry. Na místech s vyšší koncentrací obyvatel se musí nosit vždy jen respirátor. Je možné opouštět bydliště pouze v povolených situacích (zejména cesta do zaměstnání, návštěva lékaře nebo úřadu, zajištění péče o osoby blízké nebo příbuzné).

Místní lidová knihovna Mokrý Lom je zavřena, je možno dálkově objednat výpůjčku u knihovnice Ludmily Ehrlichové.

V Kulturním domě není možno pořádat hromadné akce.

Sběrný dvůr je otevřen v běžnou otevírací dobu.

Úřední hodiny obecního úřadu jsou omezeny za podmínek stanovených MV ČR, tj. upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem a přísné dodržování veškerých hygienických nařízení (rozestupy 2 m, zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou).

Využijte proto přednostně možnosti e-podatelny (podatelna@mokrylom.cz) nebo můžete v nutných případech telefonicky kontaktovat starostu obce ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Pokud by se senioři nebo občané v karanténě ocitli v situaci, že jim nikdo z příbuzných nebo sousedů nemůže obstarat nezbytné nákupy nebo péči o domácí zvířata, mohou se obrátit na předsedu sociálního výboru MUDr. Jaroslava Kursu (tel. 723 772 602) nebo starostu ing. Martina Ehrlicha (tel. 725 031 321).

Informace k nouzovému stavu
Přesunout se na začátek