Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 14.6.2016 od 19:00 hod. v místnosti OÚ.

Ing. Martin Ehrlich

starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

1. Rozpočtová opatření

2. Územní plán

3. Oprava budovy OÚ

4. Oprava místních komunikací

5. Termíny a akce na 2. pololetí 2016

6. Informace z výborů

7. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek