Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 6.9.2016 od 19:00 hod. v místnosti OÚ.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Územní plán
3.    Věcná břemena E.ON
4.    Odpadové hospodářství
5.    Podpora benefiční akce „Běh pro úsměv“
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek