Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 25.10.2016 od 19:00 hod. v místnosti OÚ.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Územní plán
3.    Program obnovy venkova
4.    Odpadové hospodářství
5.    Příspěvky SMO
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek