Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 12. 2016 od cca 18:00 hod. (po ukončení veřejného projednání ÚP) na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Poplatky na r. 2016
3.    Změna nařízení vlády 37/2003
4.    Rozpočet obce na r. 2016
5.    Územní plán
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek