Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 7. 2. 2017 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtové opatření
2.    Územní plán – stav prací
3.    Úprava okolí KD
4.    Informace z výborů
5.    Informace z obecního úřadu
6.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek