Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 28. 2. 2017 od  18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Smlouva o svozu a likvidaci kom. odpadu – M. Pedersen
2.    Smlouva o věcném břemenu – e.on
3.    Informace z výborů
4.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek