Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 6. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Závěrečný účet obce za r. 2016
3.    Účetní závěrka za r. 2016
4.    Smlouva o koupi pozemku p.č. 3405 (14 m2)
5.    Směna pozemků – lesní cesta směrem do Sv. Jána
6.    Žádost o příspěvek – Linka bezpečí
7.    Dětské hřiště
8.    Informace z výborů
9.    Informace z obecního úřadu
10.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek