Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 5.9. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Vodovody obce
3.    Žádost o příspěvek
4.    Dětské hřiště
5.    Informace z výborů
6.    Informace z obecního úřadu
7.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek