Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na čtvrtek 7.9. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Dětské hřiště  – výběr dodavatele

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek