Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12.12. 2017 od  18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    SMO Pomalší – činnost, rozpočet na r. 2018
3.    Věcné břemeno E.ON
4.    Funkční odměny od 1. 1. 2018
5.    Komunální odpady – smlouva s M. Pedersen, obecně závazná vyhláška
6.    Poplatky na r. 2018
7.    Rozpočet obce na r. 2018
8.    Informace z výborů
9.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek