Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 6.2. 2018 od  18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
2.    Střednědobý výhled rozpočtu
3.    Vodovody obce
4.    Změna zákona o odpadech
5.    Vlajka pro Tibet
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu
8.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek