Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.4. 2018 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Vodovody a kanalizace obce (údržba, nadlimitní odběry)
3.    Rybářský řád
4.    Chodníky v obci
5.    Informace z obecního úřadu
6.    Informace z výborů
7.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek