Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12. 6. 2018 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2017
3. Účetní závěrka za r. 2017
4. Dětské odpoledne
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu
7. Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek