Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 4. prosince 2018 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

 

Navržený program:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Věcné břemeno E.ON
3. SMO Pomalší – činnost, rozpočet na r. 2019, výhled rozpočtu do r. 2022
4. Funkční odměny od 1. 1. 2019
5. Komunální odpady – ceny za svoz, poplatky v r. 2019
6. Rozpočet obce na r. 2019
7. Nabídka vzdělávání zastupitelů
8. Informace z výborů
9. Informace z obecního úřadu
10. Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek