Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 9. dubna 2019 od 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

 

Navržený program:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Věcné břemeno EON
3. Systém sběru komunálního odpadu
4. Vodovody obce
5. Rybářský řád
6. Informace z výborů
7. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek