Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13.1.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:
Zahájení
1.    Rozpočtová opatření na r. 2014
2.    Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3.    Pronájem pozemků
4.    Územní plán obce
5.    Vodovody a kanalizace obce
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu
8.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek