Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 18.6.2019 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2018
3. Účetní závěrka za r. 2018
4. Sběr komunálního odpadu
5. Chodníky v obci
6. Vítání léta 22.6.
7. Informace z výborů
8. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek