Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.9.2019 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Chodníky v obci
2. Rozpočtová opatření
3. Sběrný dvůr (provozování)
4. Spisový a skartační řád
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek