Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.12.2019 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
3. SMO Pomalší – činnost, rozpočet na r. 2020, výhled rozpočtu do r. 2023
4. Vodovod Polžov – smlouvy s firmou Fiedler o poskytování služeb
5. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
6. Obecně záv. vyhláška o poplatku za komunální odpad
7. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku ze psů
8. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku z pobytu
9. Střednědobý rozpočtový výhled na r. 2021-23
10. Rozpočet obce na r. 2020
11. Informace z výborů
12. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek