Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12.5.2020 od 19:00 hod. do sálu Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Věcné břemeno EON
3. Vodovody obce
4. Chodníky v obci
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek