Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 23. 2. 2021 od 18:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Žádost o koupi pozemku p.č. 2583
2. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
3. Obecně záv. vyhláška o místním poplatku z pobytu
4. Vodovody obce
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek