Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 26.5.2015 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:
Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Závěrečný účet obce za r. 2014, přezkum hospodaření
3.    Účetní závěrka obce za r. 2014
4.    Pronájem pozemku
5.    Územní plán obce
6.    Místní komunikace
7.    Informace z výborů
8.    Informace z obecního úřadu
9.    Různé