Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 14.12.2021 od 18:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

 

Navržený program jednání:

Zahájení

  1. Rozpočtová opatření
  2. SMO Pomalší – rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled rozpočtu do r. 2025
  3. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
  4. Vodné a stočné v r. 2022
  5. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-24
  6. Rozpočet obce na r. 2022
  7. Termíny zasedání v r. 2022
  8. Informace z výborů
  9. Informace z obecního úřadu
Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek