Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mokrý Lom, část Polžov.
Vyvěšeno: 11.-28.7.2012

ico_pdf JPÚ Polžov – 1. rozhodnutí (275 kB)