Oznámení o vyložení soupisu a ocenění nároků vlastníků pozemků k veřejnému nahlédnutí.
Vyvěšeno 25.2.-16.3.2011

ico_pdf JPÚ Polžov – oznámení (181 kB)