Rozpočet obce Mokrý Lom na rok 2010
NÁVRH
PŘÍJMY

Druh příjmů
Daňové 750 000 Kč
Nedaňové 124 000 Kč
Kapitálové 36 000 Kč
Celkem příjmy 910 000 Kč
VÝDAJE
Paragraf
§ 1031 Lesy 65 000 Kč
§ 2212 Poz. komunikace 30 000 Kč
§ 2310 Pitná voda 100 000 Kč
§ 2321 Odpadní vody 10 000 Kč
§ 3113 Školství 5 000 Kč
§ 3314 Knihovna 10 000 Kč
§ 3319,3392 Kultura 60 000 Kč
§ 3419 Tělových. činnost 10 000 Kč
§ 3399 Občan. záležitosti 10 000 Kč
§ 3631 El. energie 55 000 Kč
§ 3722 Kom. odpad 70 000 Kč
§ 3745 Veřejná zeleň 15 000 Kč
§ 5512 Požární ochrana 30 000 Kč
§ 6112 Činnost zastupitelstva 180 000 Kč
§ 6171 Místní správa 260 000 Kč
Celkem výdaje 910 000 Kč
Vyvěšeno: 1.12. – 17.12.2009