SMO Pomalší zveřejňuje návrh svého rozpočtu na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu SMO na r. 2018-20.
Vyvěšeno 15.11.-5.12.2017

ico_pdf Návrh rozpočtu SMO 2018 (192 kB)

ico_pdf Střednědobý rozp. výhled SMO Pomalší 2018-20 (176 kB)