Zastupitelstvo obce Mokrý Lom na svém zasedání dne 16.62020 schválilo tyto 2 obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č.2020-01 požární řád (110 kB)

Obecně závazná vyhláška č.2020-02 o místním poplatku z pobytu (70 kB)

Vyvěšeno 16.6.-1.7.2020