Obec Mokrý Lom má 3 místní části: Mokrý Lom, Polžov a Lahuť.

Kde je Mokrý Lom?

Podívejte se na server mapy.cz

Co víme o jeho historii?

Dějiny jednotlivých místních částí obce jsou uvedeny pod odkazy v pravém panelu.

Některé číselné údaje:

Katastrální plocha (ha) 355
- orná půda (ha) 146
- zahrady a sady (ha) 6
- lesy (ha) 101
- vodní plochy (ha) 5
Počet katastrů 1
Počet částí obce 3
Počet domů 44
- rodinných 41
- bytových 2
Počet trvale obydlených domů celkem 25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2012 102
- muži 48
- ženy 54
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 17
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 66
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 19

Další údaje lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu zde.