OOP Program zlepšování kvality ovzduší

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o vydání opatření obecné povahy

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Mokrý Lom nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.

Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

V Mokrém Lomu dne 30.5.2016

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

Vyvěšeno: 30.5.-20.6.2016

ico_pdf OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03 (449 kB)

ico_pdf OOP CZ03 Příloha č. 1 – OOP (6,24 MB)

OOP Program zlepšování kvality ovzduší
Přesunout se na začátek