Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ – Lahuť (262 kB)

Vyvěšeno 11.9.-14.10.2020

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (204 kB)

Vyvěšeno 21.10.-9.11.2020