Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 23. 2. 2021 obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 1-2021 (65 kB)

Vyvěšeno 24.2.-12.3.2021