Přístupnost a obsah stránek:

Obec Mokrý Lom se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny webové stránky v doméně www.mokrylom.cz.
Tyto webové stránky jsou plně v souladu s požadavky zákona o přístupnosti č. 99/2019 Sb.
Obecní úřad Mokrý Lom prohlašuje, že věnuje maximální pozornost funkčnosti webových stránek i přístupnosti informací, zveřejňovaných na oficiálních stránkách OÚ na adrese www.mokrylom.cz. Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk XHTML™ 1.0 Transitional a dodržována syntaktická i sémantická správnost. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak oddělen od informací. Tato skutečnost dovoluje informační obsah zobrazit i na těch zařízeních, která při zobrazení informací nevyužívají stylové předpisy. Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je tedy možné využít interní funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti písma.

Informace pro uživatele

Ke struktuře stránek a usnadnění orientace:

Úřední deska je dostupná z kterékoliv stránky.
Vyhledávací formulář je dostupný z kterékoliv stránky.
Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz „Úvod“ v hlavičce stránek.
Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše tři úrovně zanoření.
Informace jsou členěny tématicky do sekcí (horizontální menu, položky jsou stejné na všech stránkách), rubrik (vertikální menu vpravo, obsah je různý podle zvolené sekce). K rychlému hledání informací doporučujeme novým uživatelům využít vyhledávací formulář, který je na k dispozici na každé stránce.

K aplikacím, doporučeným k prohlížení souborů ke stažení:

Některé informace na tomto serveru jsou publikovány v souborech formátu .pdf. Pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Soubory, u kterých je předpokládána možnost úpravy dokumentu uživatelem a jeho další použití, jsou nejčastěji zveřejňovány ve formátu .rtf, se kterým dokáže pracovat většina běžně používaných textových editorů. Tabulkové přehledy a některé další soubory na těchto stránkách jsou také zveřejňovány ve formátech některé z aplikací rodiny Microsoft Office (dokumenty s příponou .doc, nebo .xls). Dokumenty jsou v tomto formátu zveřejňovány v případech, kdy je tím uživatelům umožněno přímé využití některých funkcí aplikací MS Office (např. filtrování rozsáhlejších tabulkových dat v MS Excel). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který je možné zdarma stáhnout a nainstalovat. Pro zkrácení doby stahování jsou některé větší soubory nebo skupiny tématicky souvisejících souborů upraveny kompresním programem do archivního formátu .zip. Pokud není na cílovém PC příslušná dekomprimační aplikace naistalována, je na internetových stránkách k dispozici řada verzí zdarma dostupných aplikací, které je možné k práci se .zip soubory použít.  Soubory určené ke stažení nepřesahují velikost 3 MB.

Kontakt na správce webu:

Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek Obecního úřadu Mokrý Lom prosíme zaslat na elektronickou adresu webmaster@mokrylom.cz.

valid-xhtml10

validator.w3.org

vcss

css-validator