Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 11. zasedání dne 17.4.2012 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2012.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2012 (76 kB)