Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 17. zasedání dne 23.4.2013 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2013.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2013 (78 kB)