Svazek měst a obcí Pomalší schválil na svém zasedání dne 7.12.2017 rozpočet na r. 2018.
Vyvěšeno od 8.12.2017

ico_pdf Rozpočet SMO Pomalší na r. 2018 (341 kB)

ico_pdf Rozpočt. výhled SMO Pomalší do r. 2021 (1,13 MB)

ico_pdf SMO Pomalší rozp. změny (288 kB)