Soutěž o úsporné žárovky

Naše obec byla vylosována a má možnost zdarma získat vypracování územní energetické koncepce. V rámci sběru podkladů pro její zpracování bude v průběhu května rozesílán do všech domácností dotazník.

Vážení občané, pomozte naší obci a vyplňte třeba jen z části dotazník pro vypracování územní energetické koncepce naší obce Mokrý Lom, který jste obdrželi poštou a vhoďte do poštovní schránky v přiložené odpovědní obálce.

Můžete vyhrát úsporné žárovky pro celou domácnost v hodnotě 3.000 Kč a další hodnotné ceny.

Slavnostní losování a předání cen proběhne v úterý 11.června 2013 v 18 hod. v sále „Spolkového kulturního domu“, Česká ulice číslo 74  v Nových Hradech. Občerstvení zajištěno.

ico_pdf Soutěž – dotazník ÚEK (163 kB)

ico_pdf Informace o losování výherců soutěže (450 kB)

Soutěž o úsporné žárovky
Přesunout se na začátek