Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 1/5, 370 01  České Budějovice
Oddělení majetkových daní

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY
DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Vzhledem k nestabilnímu vývoji epidemiologické situace si svou osobní návštěvu u správce daně na Územním pracovišti předem telefonicky dohodněte na tel.: 387 723 239, 387 723 240,  
popř. FÚ pro Jihočeský kraj, tel.: 387 722 205, 387 722 229.

 Povinnost podat daňové přiznání na rok 2021 má poplatník, u kterého došlo ve srovnání s rokem 2020 ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně (nabytí nebo pozbytí vlastnictví, obnova operátu, revize katastru, vydání stavebního nebo kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, atd….).

 Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2021 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 1. února 2021.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz nebo http://eds.mfcr.cz (elektronická podání pro daňovou správu).

V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Vzhledem k tomu, že provoz všech finančních úřadů bude v průběhu ledna 2021 omezen, je nutné na každém tiskopise uvádět kontaktní údaje (telefon, email).

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Přesunout se na začátek