Veřejné projednání návrhu ÚP

Obecní úřad Mokrý Lom zveřejňuje Veřejnou vyhlášku: Územní plán Mokrý Lom – veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu. Toto veřejné projednání proběhne 13. prosince 2016 od 16 hod. v sále OÚ.

Dále je zveřejněn kompletní upravený a posouzený návrh územního plánu.

Vyvěšeno: 2.11.2016
Svěšeno:  21.12.2016

ico_pdf Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu ÚP (206 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – textová část (986 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – hlavní výkres (609 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – koordinační výkres (3,27 MB)

ico_pdf Návrh ÚP – výkres širších vztahů (1,79 MB)

ico_pdf Návrh ÚP – výkres základního členění (435 kB)

ico_pdf Návrh ÚP – výkres záborů (612 kB)

Veřejné projednání návrhu ÚP
Přesunout se na začátek