Dokumenty k veřejnému projednání Územního plánu Mokrý Lom.
Vyvěšeno 22.3.-11.5.2011

ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – návrh pro veřejné projednání – veřejná vyhláška (86 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – návrh pro veřejné projednání – textová část (332 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – návrh pro veřejné projednání – hlavní výkres (885 kB)