Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 25. zasedání dne 23.4.2010 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2010.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2010 (90 kB)