Veřejná vyhláška – oznámení opatření obecné povahy: vydání Územního plánu Mokrý Lom.
Vyvěšeno 2.4.-20.4.2012.

ico_pdf Veřejná vyhláška – vydání ÚP (183 kB)

ico_pdf Textová část ÚP (325 kB)

ico_pdf Hlavní výkres ÚP (864 kB)